ข่าวกิจกรรม

จัดทำแผนส่งชำระเงินเงินฝาก สกก.เมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด

โดย admin
 วันที่ 13 เม.ย. 2563 เวลา 10:39 น.
 544
เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด

ร่วมกันจัดทำแผนการส่งชำระเงินฝาก โดยมี ผอ.กลุ่มจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับฟังและเสนอแนะ