ข่าวสินเชื่อ

เงินกู้ฉุกเฉิน

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 12:09 น.
 6191
 เงินกู้ฉุกเฉิน
       
       : กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแต่ไม่เกิน
 30,000 บาท และไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่
          : ส่งชำระไม่เกิน 12 งวด