ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 18:18 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โดย admin -  วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 13:46 น.

ประกาศรับสมัครงาน

โดย admin -  วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 17:25 น.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

https://drive.google.com/open?id=1Iz7OnR7ln044-yZhohSdcSejGuJ16qNO

โดย admin -  วันที่ 09 พ.ย. 2561 เวลา 12:42 น.

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว

โดย admin -  วันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 10:26 น.

สรุปสถานภาพของบัญชีสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:49 น.

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ คู่สมรสและบุตร

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่คู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต ศพละ 5,000 บาท และคู่สมรสหรือบุตรนี้ต้อง ไม่เป็นสมาชิกสามัญ ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:47 น.

สวัสดิการเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ไปประกอบพีธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:42 น.

สวัสดิการสานสัมพันธ์สายใยรักสมาชิกอาวุโส

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสรายละไม่เกิน 3,500 บาทต่อปี โดยสมาชิกจะได้รับทุกปี ตั้งแต่ปี ...

อัลบั้มภาพ