ข่าวประกาศอื่นๆ

(ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2563

โดย admin
 วันที่ 09 ธ.ค. 2563 เวลา 11:14 น.
 5378
สหกรณ์ได้ยกร่างข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับ
ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกศึกษาของร่างข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารแนบด้านล่าง