ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2567

โดย admin
 วันที่ 04 ธ.ค. 2566 เวลา 16:34 น.
 2529
UploadImage
 
โครงการพัฒนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2567 (Online)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
วิธีการ
1. สมาชิกลงทะเบียนและทำแบบทดสอบก่อนการอบรม 
https://forms.gle/eVtfCk3jpbCgM5F16
หรือ
UploadImage
    
2. ทำการอบรมออนไลน์ โดยศึกษาเนื้อหา (ตามเอกสารแนบท้ายด้านล่าง) ดังนี้
                2.1 หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
                2.2 พ.ร.บ ข้อบังคับ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
                2.3 การให้บริการและสวัสดิการสหกรณ์
                2.4 การวางแผนทางการเงิน และการนำหลักการสหกรณ์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
     
3. เมื่อศึกษาเนื้อหาจนครบหลักสูตรแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังการอบรม หากทำคะแนนไม่ถึง 16 คะแนน ให้ทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง
https://forms.gle/vcg8vdf6yYEnMcEaA
หรือ
UploadImage
 
4. ทำแบบประเมินความพึงพอใจ
https://forms.gle/RDrBMxjQuKDYgUMUA
หรือ
UploadImage
5. หากดำเนินการครบตามขั้นตอนดังกล่าว สามารถทำธุรกรรมกับสหกรณ์ได้ตามที่ต้องการ
     
** หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านทาง Facebook "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด" https://www.facebook.com/หรือโทรสอบถาม หรือ Line @  08 6430 2088 (ธุรการ) ได้ทุกวันทำการสหกรณ์
UploadImage