หน้าหลัก > อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
• ออมทรัพย์ 2.25%- 2.75%
• ออมทรัพย์พิเศษ 3.25% - 4.00%
• 6.50% .
• ฝาก 100 - 999,999 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี
• ฝาก 1,000,000 - 4,999,999 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี
• ฝาก 5,000,000 ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75ต่อปี
• ฝาก 1000 - 999,999 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
• ฝาก 1,000,000 - ไม่ถึง 3,000,000 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
• ฝาก 3,000,000 - ไม่ถึง 6,000,000 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี
• ฝาก 6,000,000 - ไม่ถึง 10,000,000 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
• ฝาก 10,000,000 - ไม่ถึง 15,000,000 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี
• ฝาก 15,000,000 ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี.