ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2563

โดย admin
 วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:51 น.
 356
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ร่วมกับสมาคมวิชาชีพครูอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณถนนทางเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด