ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565

โดย admin
 วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 15:16 น.
 1452
UploadImage
 
โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 (Online)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
วิธีการ
1. สมาชิกใหม่ประเภทสามัญ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบก่อนการอบรม 
https://forms.gle/qxgThx4sHRvUHjgz5
หรือ 
 
UploadImage    
2. ทำการอบรมออนไลน์ โดยศึกษาเนื้อหา (ตามเอกสารแนบท้ายด้านล่าง) ดังนี้
                2.1 หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
                2.2 พ.ร.บ ข้อบังคับ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
                2.3 การให้บริการและสวัสดิการสหกรณ์
                2.4 การวางแผนทางการเงิน และการนำหลักการสหกรณ์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
     
3. เมื่อศึกษาเนื้อหาจนครบหลักสูตรแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังการอบรม หากทำคะแนนไม่ถึง 16 คะแนน ให้ทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง
https://forms.gle/JUDLJShSfVQdCyw57
 หรือ

UploadImage
4. ทำแบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565
https://forms.gle/dxVxPKuZ7g2f32Po7
หรือ

UploadImage

5. หลังจากสมาชิกทำแบบทดสอบผ่าน และทำแบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 แล้ว ถือว่าได้ผ่านขั้นตอนการอบรมสมาชิกใหม่ สมาชิกจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ และจะมีสิทธิ์สามารถทำธุรกรรมกู้เงินกับสหกรณ์ได้
     
** หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านทาง Facebook "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด" หรือโทรสอบถามที่หมายเลข 08 6430 2088 ได้ทุกวันทำการสหกรณ์

 UploadImage